Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
βέλος, βελόπληκτρα
arrow, arrow keys, arrow pad
 
 

Τα τέσσερα βέλη, πάνω κάτω δεξιά και αριστερά σε αντίστοιχα βελόπληκτρα. Από μόνα τους απλώς μετακινούν το δρομέα στις τέσσερις μεριές του ανέμου. Σε επεξεργαστές κειμένων σε συνδυασμό με τα πλήκτρα Ελγχς, Εναλ ή Κεφ (Ctrl, Alt, Shift) αποκτούν και άλλες λειτουργίες όπως μετατόπιση μιας λέξης ή παραγράφου, χρωμοσήμανση, σελ.άνω, σελ.κάτω.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS