Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΧΤΧ, αχιταυχί, Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, Άδεια Χρήσης
EULA, End-User License Agreement
 
 

Η αγορά ή η εξασφάλιση δωρεάν λογισμικού, σχεδόν πάντα, δεν σημαίνει ιδιοκτησία του από τον χρήστη. Τι έχει αγοράσει ο χρήστης ή τι δικαιούται, είναι να το χρησιμοποιήσει μέσα από πολλούς όρους που θέτει ο ιδιοκτήτης του και που γράφονται στην ΑΧΤΧ. Η ιδιοκτησία και η άδεια χρήσης διέπονται από νόμους συνήθως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα πιο πάνω αφορούν λογισμικό κλειστού πηγαίου κώδικα. Τα λογισμικά ανοικτού κώδικα ακολουθούν άλλους κανονισμούς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS