Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αντιιός, αντι-ιικ΄0, αντι-ιικό πρόγραμμα, ιοκτόνος
antivirus, antivirus program
 
 

Ένα βοήθημα (πρόγραμμα) που εξετάζει τον κάθε δίσκο ενός συστήματος καθώς επίσης και κάθε εισροή και εκροή δδμνων και ανιχνεύει την ύπαρξη ιών. Είτε τους απαλείφει είτε τους απομονώνει. Το βοήθημα θέλει συνεχή ενημέρωση λόγω της συνεχούς δημιουργίας ιών.

Τι κάνει ο αντιιός είναι να συγκρίνει μια ύποπτη στοιχειοσειρά με τη βάση δδμνων που συντηρεί και αν είναι όμοια προειδοποιεί τον χρήστη ή λαμβάνει μέτρα ο ίδιος. Υπάρχουν και αντιιοκτόνα, δηλ. κακοήθη προγράμματα που απενεργοποιούν τους αντιιούς για να προσβάλλουν το σύστημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS