Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
controller, card, board, adapter
ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας
 
 

Ελεγκτήρας, ελεγκτής, κάρτα. Ένα εξάρτημα που ελέγχει και ρυθμίζει τη ροή δδμνων από τον υπολογιστή σε ένα περιφερειακό και αντιστρόφως. Δισκοδηγοί, μηνύτωρες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές το κάθε ένα έχει το δικό του ελεγκτήρα. Αυτή η κάρτα αποθηκεύει προσωρινά τα σήματα -αν είναι ανάγκη-, από παράλληλα τα μετατρέπει σε σειριακά, τους αποδίδει την κανονική ταχύτητα για τους διαύλους και διορθώνει σφάλματα αν υπάρχουν.
 

Παρουσιάζεται με διάφορα ονόματα, ελεγκτής ελεγκτήρας, κάρτα, κάρτα επέκτασης, κάρτα διεπαφής, προσαρμογέας. Για τα βασικά περιφερειακά όπως πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής, οι ελεκτήρες παρέχονται με τον υπολογιστή. Τελευταία οι περισσότεροι ελεκτήρες είναι ενσωματωμένοι στο μητρικό κύκλωμα. Για πρόσθετες συσκευές όμως όπως σαρωτές πιθανό να είναι ανάγκη να προστεθούν ελεγκτήρες.

Όλα αυτά βέβαια τώρα χάνονται με τον ΚΣΔ (USB).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS