Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμφωνώ, σύμφωνο, συμβατό, προσαρμοσμένο
comply, compliance, compliant
 
 

Στη γενική του έννοια «compliant» σημαίνει «σύμφωνο» με μια προδιαγραφή ή πρότυπο ή με τις απαιτήσεις κάποιου γενικότερου συστήματος με το οποίο πρέπει να συνεργαστεί. Στην εξειδικευμένη του έννοια όμως, όταν αναφερόμαστε σε μηχανές και προγράμματα η λέξη είναι συμβατό ή προσαρμοσμένο. (Αλλού, πειθαρχημένο, υπάκουο, ανταποκριτικό).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία