Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πελατειακή δομή, πελατειακή αρχιτεκτονική, ισοβαρής αρχιτεκτονική
client/server architecture, two-tier architecture
 
 

Αφορά τη σχέση υπολογιστή/διακομιστή. Στην πελατειακή δομή ο υπολογιστής, με ειδικό «πελατειακό» πρόγραμμα βασίζεται στις υπηρεσίες του διακομιστή για αρκετές λειτουργίες μέχρι ακόμη και την πλήρη χρήση εφαρμογών. Πολλά προγράμματα, ηλ-τα για παράδειγμα, ελέγχονται από τον διακομιστή ο οποίος εκτελεί το πρόγραμμα δίνοντας μόνο πρόσβασή για διαχείριση των μνμτων. Υπάρχει και «ισοβαρής αρχιτεκτονική» με ίση κατανομή λειτουργιών.

Τώρα, με το ηλ-νέφος θα γίνουμε όλοι πελάτες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS