Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναστρέφω, αναστροφή
U-turn
 
 

Είναι η στροφή του αυτοκινήτου κατά 180˚ και πορεία στην αντίθετη κατεύθυνση. Συχνά απαγορεύεται κάποτε επιτρέπεται.

Καταχώρηση: 02/01/2020 10:34
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία