Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
U-turn
αναστρέφω, αναστροφή
 
 

Είναι η στροφή του αυτοκινήτου κατά 180˚ και πορεία στην αντίθετη κατεύθυνση. Συχνά απαγορεύεται κάποτε επιτρέπεται.

Καταχώρηση: 02/01/2020 10:34
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία