Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
CPU benchmark, CPU benchmarking
οριοκριτήρια ΚΜΕ
 
 

Είναι μια σειρά δοκιμών που αφορούν μια ΚΜΕ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας για να διαπιστοθεί αν έχει τις δυνατότητες απόδοσης που υποτίθεται ότι έπρεπε να εχει. Αυτές ο δοκιμές αφορούν τον ρυθμοχρονισμό (ταχύτητα) αριθμό εκτέλεσης εντολών, αριθμό επίσκέψεων μητρόου κ.α. Τα οριοκριτήρια είναι διαφορετικά για κάθε τύπο ΚΜΕ. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα μέτρησης οριοκριτηρίων.

Καταχώρηση: 27/05/2019 14:52
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS