Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ουδερερότητα δικτύου
net neutrality, network neutrality
 
 

Μεγάλη υπόθεση που αναλόγως της εξέλιξης της θα επηρεάσει στο μέλλον δίκτυα και το διαδίκτυο. Η ουδετερότητα του δικτύου αφορά την παροχή των υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις σχετικά με χρεώσεις, φόρτο κυκλοφορίας  και χωρίς διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση οποιουδήποτε δικτύου ή υποδικτύου.

Καταχώρηση: 17/12/2017 16:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία