Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
internal, external link
ενδοδεσμός, εξοδεσμός
 
 

Αρχικά προτείναμε τον όρο δεσμός για οποιαδήποτε παραπομπή σε άλλη ιστοδιεύθυνση. Επικράτησε όμως ο όρος σύνδεσμος. Ντξ. Τον όρο παραπέπτης ας τον αφήσουμε  ως γενικό για οποιασδήποτε κίνηση στο διαδίκτυο.
 

Ο σύνδεσμος είναι η μεταφορά σε άλλο λήμμα μέσα στο ίδιο ιστοτάξιο ή από ένα ιστοτάξιο σε άλλο. Άρα έχουμε ενδοδεσμούς και εξοδεσμούς. Σε περίπτωση συγγενών ιστοταξιων όπως Wikιpiedia; Wictionary, κα. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσαρμοσμένους όρους όπως Ενδσβικικός Δεσμός ή καλύτερα Βικιδεσμός.  Για τα ιστοταξια της MSN, δεμός MSN.

Καταχώρηση: 24/11/2017 06:15
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία