Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πραγματική οικονομία
real economy
 
 

Έτσι χαρακτηρίζεται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και η διάθεση τους στην αγορά. Διαφοροποιείται από την χρηματοπιστωτική και συναλλαγματική αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις διαφοροποιείται και από επενδύσεις πορτοφολίου.

Καταχώρηση: 16/08/2017 01:03
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS