Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών
yo, years old
 
 

Σντμεύσεις για το πόσων χρόνων ή ετών είναι ή έγινε κάτι. Πρδγμα: 2 εκ. ετ.

Καταχώρηση: 20/03/2017 09:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS