Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΧΑΧ, χρονική αξία χρήματος
time value of money
 
 

Είναι απλό 1 Ευρώ σήμερα αξίζει περισσότερο από 1€ αύριο και 2€ αύριο αξίζουν περισσότερο από 1€ σήμερα. Αυτό βασίζεται στη χρονική προτίμηση παρόντος εισοδήματος αντί μελλοντικού από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί προεξοφλητικό επιτόκιο.

 

 ΚΠΑ, καπα, καθαρή παρούσα αξια

Καταχώρηση: 24/02/2017 12:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS