Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
parboiled, partially boiled
λιγοβρασμένο, λιγοβρασμένο ρύζι
 
 

Αναφέρεται γενικά για οποιοδήποτε τρόφιμο λιγοβράζεται για περισσότερη επεξεργασία. Γνωστό είναι το λιγοβρασμένο, μέσα στο φλούδι του, ρύζι. Όχι μισοβρασμένο γιατί τότε προχωρήσαμε πάρα πολύ.

Καταχώρηση: 10/02/2016 20:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS