Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΠΜΤΠ, μιπιμιταυπί, μη πτητική μνήμη τυχαίας πρόσβασης
NVRAM, Non-volatile random-access memory
 
 

Η ΜΤΠ, μνήμη τυχαίας πρόσβασης, όπου φορτώνονται το ΛΣ και άλλα προγράμματα που ανοίγουμε είναι πτητική, δηλ. με την απηλέκτριση χάνει ότι έχει μέσα. Η ΜΠΜΤΠ κατακρατεί ότι έχει ή ότι επιλέξουμε. Είναι μηπτητική.

Καταχώρηση: 26/12/2015 13:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία