Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
IMEI, International Mobile Equipment Identity
 
 

Πρόκειται για μοναδικό αριθμό που φέρουν κινητές συσκευές επικοινωνίας που αν υπάρχει νομοθεσία μπορούν να απενεργοποιηθούν από τον παροχέα με αίτημα του χρήστη σε περίπτωση κλοπής. Εφαρμόζεται σε συσκευές και μετά. Μπορείτε να τον δείτε πάνω στη συσκευή ή πατώντας #06#.

Επειδή προβλέπουμε ότι το σχέδιο θα επεκταθεί πέραν των κινητών συσκευών, στα ελληνικά αφαιρέσαμε το κινητό μέρος. Διταυσί και τελειώσαμε, αν προλάβουμε τον άιμεϊ.

Καταχώρηση: 24/09/2014 23:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS