Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μεταΰλη, μεταϋλικό
metamaterial
 
 

Βλέπουμε κάτι επειδή αντανακλά φως το οποίο αρπάζουν τα μάτια μας.
Λοιπόν, οι επιστήμονες είπαν ότι αν κάνουν κάτι που δεν αντανακλά το φώς ή καλύτερα που αντανακλά το φως με έναν ειδικό τρόπο που να μην το βλέπουμε τότε δεν θα βλέπουμε αυτό το κάτι.


Αυτό μπορεί να γίνει στο νανοεπίπεδο όπου το αντικείμενο είναι πιο μικρό από το κύμα φωτός, κάπως δύσκολο αλλά αναμενόμενο. Μπορούν όμως να κατασκευάσουν ένα υλικό, μεταϋλικό, του οποίου η δομή να αντανακλά το φως σε χαμηλότερο κύμα φωτός από το δεδομένο. Τότε δεν θα το βλέπουμε. Προσπαθούν.

(Άρα μπορεί να υπάρχουν υποπραγματικότητα και υπερπραγματικότητα;)

Καταχώρηση: 05/11/2010 10:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS