Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εικονική μνήμη
virtual memory
 
 

Η κύρια μνήμη του υπολογιστή, η ΜΤΠ, συχνά δεν αρκεί να χωρέσει όλα τα ανοικτά προγράμματα και τα δδμνα που χρειάζονται για εκτέλεση εργασίας.
 

Αυτό ίσχυε περισσότερο πριν καμιά εικοσαριά χρόνια όταν τα πλακίδια μνήμης ήταν ακριβά και οι δυνατότητες των προγραμμάτων περιορισμένες. Όταν λοιπόν το ΛΣ βρεθεί σε μια κατάσταση στενότητας μνήμης εκχωρεί μέρος του σκλ.δ. για να λειτουργήσει αυτό ως εικονική μνήμη. Δηλ. καταχωρεί στο εκχωρημένο τμήμα του σκλ. δ. μέρος των διευθύνσεων των δδμνων και προχωρεί χρησιμοποιώντας το αυτό και την κύρια μνήμη ταυτόχρονα χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται οτιδήποτε. Οι διευθύνσεις είναι καταχωρημένες στο σκλ.δ. σε σελίδες και μόλις ο επεξεργαστής χρειαστεί μια διεύθυνση αντιγράφεται όλη η σελίδα στην κύρια μνήμη. Ενώ άλλες σελίδες που δεν χρειάζονται αντιγράφονται από την μνήμη στον σκλ.δ. Αυτή είναι η προσαποκόμιση.

Καταχώρηση: 23/07/2009 10:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS