Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δοκιμή καταπόνησης, δοκιμή ανθεκτικότητας, δοκιμή ορίων, δοκιμή σύνθλιψης
stress test, crash test
 
 

Το είδαμε και ως «ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων»... έεε... Όχι. Οι δοκιμές καταπόνησης ή δοκιμές ανθεκτικότητας είναι συνήθως κάτω από συνθήκες εξομοίωσης κανονικών συνθηκών. Μπορεί να γίνουν δοκιμές ορίων αν αυτό είναι πιθανότητα. Άρα έχουμε δοκιμές καταπόνησης, δοκιμές ανθεκτικότητας (αντοχής) και δοκιμές ορίων. Βέβαια έχουμε και δοκιμή σύνθλιψης δηλ. κρας τεστ. (Τι;). Αυτά και μένουμε.

Καταχώρηση: 30/06/2009 13:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS