Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαχείριση ισχύος, διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος
power management
 
 

Μια σημαντική πρακτική που αφορά όχι μόνο ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και ηλεκτρικές, και δίκτυα ηλεκτροδότησης, παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Η διαχείριση ισχύος αφορά την διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα σύστημα. Ακριβώς όσο χρειάζεται, την ώρα που το χρειάζεται, για όση ώρα το χρειάζεται. Είναι εδώ που εισέρχονται συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και αυτοματισμού.

 

Σχετικά με υπολογιστικά συστήματα, εκτός από το ηλεκτροδοτικό στοιχείο, που κάνει μια βασική δουλεία κατανομής ηλεκτρισμού, υπάρχουν και άλλα μέσα υλισμικολογισμικά που ελέγχουν την διάθεση ρεύματος σε κάθε άρθρωμα του συστήματος. (βλ. ΠΡΔΙ (APM) και ΔΠΣΙ (ACPI)).

Καταχώρηση: 07/10/2008 03:15
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS