Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Ζευς, Δευς, Θεός, Θεός πατέρας
Deus, Jupiter
 
 

Πάντα μια απορία στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Γιατί ο Ζευς, του Διός, τω Διί, τον Δíα, ω Ζευς; Γιατί αυτή η αλλαγή από Ζ σε Δ; Αν ήταν Δευς, του Διός πάει κι έρχεται. Κι όμως έτσι είναι. Δευς, Deus, Θεός. Ναι ο Ζευς ήταν Δευς (dyēus) Θεός παρά τοις αρχαίοις. Και το λατινικό «Jupiter» με τις πρωτοϊνδοευρωπαϊκές του ρίζες, ήταν Ζευς (Δευς) πατήρ, Θεός Πατέρας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS