Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κυριακή
church
 
 

Πρωτού, ως φαίνεται, καθιερωθεί ο όρος «εκκλησία», στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, υπήρχε ο όρος «Κυριακός Οίκος» ο Oίκος του Kυρίου. Οι Γότθοι το μετάδωσαν και μέσω της γερμανικής «Kirch» (ρωσικά τσερκοβ, церковь, σουηδικά kyrka) ήρθε στην αγγλική «church».

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS