Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φωτοδείκτης
activity light, light indicator
 
 

Οι φωτοδείκτες είναι σημαντικά στοιχεία χειρισμού και ελέγχου μηχανών και συστημάτων. Διαβάστε το εγχειρίδιο. Οι φωτοδείκτες όπως και τα ηχοσήματα δεν είναι τυχαία. Έχει αναπτυχθεί κώδικας σχετικά με το τι σημαίνουν.
Όσο για τα λαμπάκια, ως χρηστικό όρο, αφήστε τον για τα Χριστούγεννα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS