Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονοσφραγίδα
time stamp, timestamp
 
 

Όπως στο παλιό καλό αργοδρομείο είχαμε στο φάκελο μια σφραγίδα που δήλωνε την ημερομηνία και ώρα συλλογής της επιστολής, έτσι στο ηλ-τα έχουμε την ίδια χρονοσφραγίδα. Αυτό γίνεται για για να ξέρουμε πότε και τι κάνουμε αλλά και για λόγους αναποκυριξίας.

Καταχώρηση: 28/08/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS