Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηλεκτρισμένο, απηλεκτρισμένο, στην πρίζα, εκτός πρίζας
plugged, unplugged
 
 

Τραβούσαν τα μαλλιά τους οι διαφημιστές και δημοσιοσχεσίτες περί τα μουσικά και τ’ αστέρια, που τραγουδούν σε μικρές συνήθως ομηγύρεις, να βρουν όρο για το «unplugged» που σημαίνει χωρίς μικρόφωνο, χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, δηλ. με την φίσα εκτός πρίζας. Και βρήκαν το unplugged δηλ. εκτός πρίζας, απηλεκτρισμένα, χωρίς ρεύμα.

Χαλαρά, χαλαρά, απηλεκτρισμένα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS