Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
uplink
ανοδική ζεύξη
 
 

Η αποστολή δεδομένων ή εικόνας και ήχου προς τον δορυφόρο, η ζεύξη με τον δορυφόρο. Σ' αντίθεση με την καθοδική ζεύξη που είναι ή αποστολή δεδομένων από τον δορυφόρο στη γή. Δορυφορική ζεύξη ή μετάδοση είναι και τα δυο, προς και από το δορυφόρο.

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία