Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΔΧ, ΠΑΔΧ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού, Πρωτόκολλο Απλού Διαδικτυακού Χρονισμού
NTP, SNTP, Network, Time Protocol, Simple Network Time Protocol
 
 

Το Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού (ΠΔΧ) είναι μια συμφωνημένη λειτουργία που συγχρονίζει τα ρολόγια υπολογιστών μέχρι χιλιοστοδεύτερα της ΣΠΩ (Συντεταγμένης Παγκόσμιας Ώρας).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία