Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
NTP, SNTP, Network, Time Protocol, Simple Network Time Protocol
ΠΔΧ, ΠΑΔΧ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού, Πρωτόκολλο Απλού Διαδικτυακού Χρονισμού
 
 

Το Πρωτόκολλο Διαδικτυακού Χρονισμού (ΠΔΧ) είναι μια συμφωνημένη λειτουργία που συγχρονίζει τα ρολόγια υπολογιστών μέχρι χιλιοστοδεύτερα της ΣΠΩ (Συντεταγμένης Παγκόσμιας Ώρας).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία