Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
S/N, SNR, signal to noise ratio
ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου
 
 

Θόρυβος είναι το ανεπιθύμητο στοιχείο σε μια μετάδοση σήματος ενσύρματης ή ασύρματης. Ο θόρυβος ή παράσιτα, δημιουργούνται από κακές συνδέσεις, κοντινά καλώδια ρεύματος, από παρεμβολές άλλων μεταδόσεων κ.α. Ο ΛΣΘ μετράται σε dB (ντεσιμπέλ) με λογαριθμικό τρόπο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS