Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΣΣ, Μονή σε Σειρά Συστοιχία
SIP, Single In-line Package
 
 

Το λεν οι ηλεκτροτεχνίτες, το λεν και οι λογιότατοι. SIP, και τρέχουν τα σάλια τους από γνώση. Τι είναι το ΣΙΠ; Τίποτε το σπουδαίο. Είναι απλώς η σχηματοφορφή (σχήμα και μορφή) πολλών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Και αυτή η μορφή είναι η Μονή σε Σειρά Συστοιχία ακροδεκτών, ΜΣΣ. Δηλαδή πρόκειται για ένα βύσμα με πολλές ακίδες σε μια μονή σειρά. Είναι, δηλαδή, ένα μισισί. Έχουμε βέβαια και ΔΣΣ (διπλή σε σειρά συστοιχία).

Κοίτα ρε πράματα που έχουμε και δεν το ξέρουμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία