Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
οριοκριτήριο, οριογραμμή
benchmark
 
 

Οριοκριτήριο, το ελάχιστο ή ελάχιστα που τίθενται σε κάποιονή κάποια κατάσταση για να επιτευχθεί, ή να γίνει αποδεκτός. Το ελάχιστο επίπεδο αποδεκτής επιτυχίας σε οποιονδήποτε τομέα. Μπορεί να ζητηθεί και μέγιστο οριοκριτήριο.

Η λέξη «benchmark» έρχεται από την τοπογραφία. Για εύκολη επανατοποθέτηση του θεοδόλιχου και συνέχιση τοπογραφικής εργασίας κατακρατούνται ορισμένα σταθερά οροθέσια. Με τριγωνομέτρηση καθορίζονταν όρια, αποστάσεις κλπ. Μεταφορικά ή έννοια του «benchmark» είναι η μέτρηση επίτευξης ή επιτυχίας σε οποιοδήποτε τομέα. Το ελληνικό οροθέσιο μετατρέπεται, πολύ περιεκτικά, σε οριοκριτήριο.
Η οριογραμμή καθορίζει το ανώτατο ή κατώτατο του οριοκριτηρίου. ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Καταχώρηση: 16/01/2010 18:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS