Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναμεταδίδω, αναμεταδώτης, μεταγωγός,
relay
 
 

Γενικά ο όρος, στην ηλεκτρονική αναφέρεται στο σύστημα και τις συσκευές που παραλαμβάνουν και αναμεταδίδουν ένα σήμα μέχρι τον επόμενο αναμεταδότη ή το εκπέμπουν στους λήπτες.
Ειδικά στην υπολογιστική ο όρος έχει την ίδια έννοια περισσότερο όμως αναφέρεται στον τρόπο μεταφοράς των δδμνων στα δίκτυα, δηλ. τον τρόπο τεμαχισμού τους και συσκευασίας για μετάδοση. 

Βλ. ισοτμητή μετάδοσηπλαισιομετάδοση, ΣΑΠ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS