Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΣΔ, εσιδί, Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων
RAID, Redundant Array of Independent Disks
 
 

Δεν είναι πλεονάζουσα συστοιχία δίσκων, είναι απλώς εφεδρική. Η λέξη «redundant» χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην υπολογιστική και αλλού για κάτι που δεν χρησιμοποιείται άμεσα αλλά παραμένει ανενεργό ως εφεδρικό στοιχείο, όπως τον εφεδρικό τροχό του αυτοκινήτου. Η έννοια στα ελληνικά είναι εφεδρικός, όχι πλεονάζων, -ον.
 

Αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνται σε κομιστές, σπανίως σε προσωπικούς υπολογιστές, για πολλαπλή φύλαξη δδμνων. Η φύλαξή δδμνων γίνεται με διαφορετικούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα για αυξημένη ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται και για αύξηση της απόδοσης σε περιπτώσεις εργασιακής αιχμής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS