Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κλεινάνοιγμα, κλεινανοίγω
(κλείσιμο, άνοιγμα)
power cycling
 
 

Η ανάγκη που παρουσιάζεται, συνήθως για λειτουργικούς λόγους, για κλείσιμο και άνοιγμα του υπολογιστή δημιούργησε την ανάγκη για ένα νέο ρήμα. Έτσι ενώ μέχρι τώρα είχαμε το ανοιγοκλείνω τώρα θα έχουμε και το κλεινανοίγω με ουσ. το κλεινάνοιγμα.

Το κλεινάνοιγμα είναι αναγκαίο για να φορτωθούν νεότερα στοιχεία και ενημερώσεις που βρίσκονται στον σκλ.δ. στην μνήμη για να χρησιμοποιηθούν. Βέβαια το κλεινάνοιγμα είναι αναγκαίο και στην περίπτωση λανθασμένης φόρτωσης είτε του ΛΣ είτε μιας εφαρμογής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS