Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παράλληλη επεξεργασία
parallel processing
 
 

Παράλληλη επεξεργασία είναι η χρήση περισσότερο του ενός υπολογιστή για εκτέλεση συνήθως μεγάλου όγκου εργασίας. Παράλληλη επεξεργασία γίνεται και σε πολυπύρηνους υπολογιστές δηλ. υπολογιστές που διαθέτουν περισσότερες από μια ΚΜΕ.


Η δυσκολία βρίσκεται στο συγχρονισμό του προγράμματος ώστε ο ένας υπολογιστής ή η μια ΚΜΕ να εκτελεί ένα μέρος του προγράμματος χωρίς να επηρεάζει την εργασία του άλλου. Υπάρχουν πολύπλοκα προγράμματα που μπορούν να συντονίζουν την όλη εργασία.


Σημαντικό στοιχείο είναι και η ισοκατανομή της εργασίας ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Η όλη υπόθεση παίρνει την ονομασία «καταμερισμένος υπολογισμός».

 

 

παράλληλος υπολογισμός      parallel computing
καταμερισμένη επεξεργασία  distributed processing

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS