Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Παντονικό, Παντονικό Σύστημα Χρωμοταύτισης
Pantone, Pantone Matching System
 
 

Ένα αριθμητικό σύστημα ταύτισης χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία και το οποίο τυποποίησε η εταιρεία Pantone. Σε κάθε χρώμα του συστήματος αποδίδεται ένας αριθμός που ως κωδικός παραπέμπει σε οδηγίες ως προς την τυπογραφική αναπαραγωγή του. Το σύστημα λειτουργεί καλά για καθαρά χρώματα όχι όμως για επεξεργασμένα χρώματα του συστήματος ΕΠΓ. Σε μια οθόνη, για παράδειγμα, θα υπάρχουν αλλοιώσεις ενώ στην εκτύπωση, κάτω από κανονικές συνθήκες, θα εκτυπωθεί το ζητούμενο χρώμα. Σε περίπτωση εκτύπωσης σε τυπογραφείο δεν θα υπάρχει πρόβλημα χρωμοταύτισης καθότι θα του δοθούν οι ακριβείς παντονικοί κωδικοί των χρωμάτων.

Το Παντονικό σύστημα χρωμοταύτισης πήρε κάποια νομική υπόσταση με την περιγραφή χρωμάτων εθνικών σημαιών σε παντονικούς κωδικούς. Οι κωδικοί αυτοί, που αναθεωρούνται από την εταιρεία Pantone, έχουν επικρατήσει διεθνώς παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα καλύτερες επιστημονικές μέθοδοι ακριβούς καθορισμού των χρωμάτων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS