Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
calculated risk
σταθμισμένος κίνδυνος
 
 

Μεγάλη έννοια που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη σε κάθε έργο ή εγχείρημα. Όλα πέφτουν κάτω υπολογίζονται και οι κίνδυνοι ουσιαστικά πρέπει να εκμηδενιστούν. Μα έλα που δεν εκμηδενίζονται.


Εδώ μπαίνει η στάθμιση της σοβαρότητας του κινδύνου, τι μπορεί να γίνει αν ο κίνδυνος επαληθευτεί. Ποιες θα είναι οι επιδράσεις και παρενέργειές του; Και πάνω απ’ όλα ποια μέτρα παίρνονται ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα επακόλουθα της επαλήθευσης αυτού του κινδύνου. Αυτό είναι σταθμισμένος κίνδυνος, το αντίθετο του αστάθμητος παράγωντας (κίνδυνος).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία