Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πακέτο, ψηφιοπακέτο, δέμα, ψηφιόδεμα
package
 
 

Γενικός περιγραφικός όρος για ότι αποστέλλεται μέσω διαδικτύου και αποτελεί ένα σύνολο ή μέρος ενός συνόλου δδμνων.
Στο διαδίκτυο αν ένα σύνολο δδμνων είναι μικρό αποστέλλεται ως έχει, με μια ριπή. Είναι ένα πακέτο. Η συνηθισμένη πρακτική όμως, επειδή οι αποστολές όλο και γίνονται πιο σοφιστικοί, είναι να τεμαχιστεί σε μικρότερα πακέτα, να σταλούν κομματιαστά και να συναρμολογηθούν κατά τη λήψη.
ρησιμοποιείστε τον όρο πακέτο. Αν δε σας καταλάβουν χρησιμοποιείστε τον όρο ψηφιοπακέτο. Αν πάλι δεν σας καταλάβουν, παρατήστε τα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία