Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπερφορτώνω, υπερφόρτωση, υπερχειλίζω, υπερχείλιση, ψηφιοπλακώνω
overrun, overflow
 
 

Οι λέξεις overrun και overflow χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για τη κατάσταση στην οποία η ροή ή και λήψη δδμνων στη μνήμη ή στις κρατήσεις είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα χειρισμού. Συνήθως κάτι τέτοιο οδηγεί σε κατάρρευση του συστήματος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS