Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
NOP, NO-OP, no operation instruction
ενταπ, εντολή απραξίας
 
 

Είναι μια εντολή που δεν κάνει τίποτε. Απλώς κρατεί στο πρόγραμμα το χώρο κενό για μελλοντική χρήση. Τις περισσότερες φορές η εντολή απραξίας μπαίνει σε ενότητες ενός προγράμματος για να μη εκτελεστεί εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Κατακρατείται δηλ. για μελλοντική χρήση και είναι μια μέθοδος εξοικονόμησης κώδικα (μη διαγραφή) μπας και κάποτε χρειαστεί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία