Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΔΜΕ, Πρωτόκολλο Δικτυακής Μεταφοράς Ειδήσεων
NNTP, Network News Transfer Protocol
 
 

Αυτό είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο USENET για διανομή ειδήσεων σε ιστοομάδες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία