Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο
nest, nesting, nested
 
 

Η τοποθέτηση ενός αντικειμένου σε άλλο. Μπορεί να εμφωλεύσεις/εγκλείσεις ένα έγγραφο μέσα σε ένα άλλο ή φωτογραφίες μέσα σε κείμενο. Στον προγραμματισμό μπορεί ένας βρόχος να εγκλειστεί μέσα σε άλλο βρόχο, μια σειρά εντολών μέσα σε μια άλλη σειρά εντολών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία