Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πλοηγός, Πλοηγός Διαδικτύου
navigator, Internet Navιcator
 
 

Πολύ χρησιμοποιήθηκε η λέξη πλοήγηση για απόδοση της περιήγησης στο διαδίκτυο δηλ. της ιστοπλάνησης. (Όχι σερφάρισμα. Όχι). Η λέξη πλοήγηση προήλθε από τον internet navigator ή Netscape Navigator της Netscape. Αυτός ήταν ένας από τους πρώτους εμπορικούς προσβάτες (browsers). Έχουμε: πρόσβαση, προσβάτη, ιστοπλάνηση. Απλά.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία