Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Μδ, μεγαδυφίο
Mb, megabit
 
 

Το δυφίο είναι η πιο απλή ψηφιακή μονάδα που λαμβάνουν υπόψιν οι υπολογιστές και μετριέται συνήθως σε Μεγαδυφία δηλ. σε εκατομμύρια. Μεγαδυφίο είναι μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δδμνων. Μδαδ (μιδάδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο, Mbps), Όχι σπάνια το Μδ χρησιμοποιείται και σαν μέτρο αποθήκευσης οπότε είναι 1024000 δυφία. Συνήθως όμως ως μέτρο αποθήκευσης είναι η ΜεγΟκτάδα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS