Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δέτης, δετήρας, δένω
linker, link editor, binder
 
 

Είναι ένα υποπρόγραμμα, που συνδέει τις ενότητες για δημιουργία ενός πλήρους και συνολικά λειτουργικού προγράμματος. Για λόγους ευκολίας και ταυτόχρονης σύνταξης ενός προγράμματος από πολλούς, τα προγράμματα, λειτουργικά ή εφαρμογές, διαιρούνται σε ενότητες. Οι δέτες είναι τα υποπρογράμματα που συνδέουν αυτές τις ενότητες.


Εδώ αποφεύγεται ό όρος συνδέω, σύνδεσμος που αποδίδει τον όρο link που είναι η σύνδεση με άλλο υπολογιστή ή το δδκτυο.


 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS