Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

LHC, Large Hadron Collider

ΜΑΣ, Συγκρουστήρας Αδρονίων, Μεγάλος Αδρονικός Συγκρουστήρας

Τα Λεπτόνια είναι σωματίδια που επιδρούν στα κουάρκ για να φτιάξουν αδρόνια που είναι αδρά, σε σύγκριση με τα λεπτόνια που είναι λεπτά.
Οι επιστήμονες πάνε να τρελαθούν. Μετά τα άτομα βρήκαν σωματίδια και μετά υποσωματίδια και άλλα υπό-. Ηλεκτρόνια, φωτόνια, μεσόνια, βαρυόνια, γλουόνια, νουκλεόνια με χίλιες ενδοδυνάμεις που τα κρατούν ή δεν τα κρατούν μαζί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πολλά απ’ αυτά συμπεριφέρονται ως σωματίδια και ως κύματα.
 

Έγιναν όλοι μεθύστακες απ’ το κάχρι τους. Τώρα αποφάσισαν να τα τσουγκρίσουν όλα στον ΕΟΠΕ, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, CERN) να δουν αν θα βγει κάτι. Έτσι γίνεται πάντα. Τόσα χρόνια δεν βγήκε τίποτε. Τσουγκρίστε τα όλα να δούμε τι θα βγει.
Ο συγκρουστήρας βρίσκεται κάτω από τα γαλλοελβετικά σύνορα.


Ύστερα από χρόνια καθυστέρηση δοκίμασαν τον συγκρουστήρα στις 10 Σεπτ. 2008 και όλα πήγαν καλά. Μια καθυστέρηση οφειλόταν σε δυο άδειες μπουκάλες μπίρας που βρέθηκαν μέσα στον συγκρουστήρα. Κάποιος τα τσούγκρισε πριν την ώρα τους.
Μια βδομάδα μετά την επιτυχή λειτουργία του και ενώ οι επιστήμονες ευλογούσαν τα γένια τους δυο υπεραγώγιμοι μαγνήτες παρουσίασαν πρόβλημα. Ο συγκρουστήρας έκλεισε για επισκευές.


Ο Συγκρουστήρας Αδρονίων λέγεται και Επιταχυντής Αδρονίων, αλλά η επιτάχυνση δεν είναι το μόνο που κάνει. Τα βάζει και σε τροχιά σύγκρουσης. Πιστεύουν οι επιστήμονες ότι, συγκρούοντας τα αδρόνια, θα δημιουργήσουν τις ίδιες συνθήκες που επικρατούσαν ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου μετά το Μεγαμπάμ που δημιούργησε το σύμπαν. Ωραία, και τι γινόταν λιγουλάκι πιο πριν;
 

Ο Επιταχυντής αδρανοποιήθηκε γιατί ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα δημιούργησε διαρροή ηλίου μέσα στο θάλαμο επιτάχυνσης και μια έκρηξη κατέστρεψε μερικούς υπεραγωγούς μαγνήτες. 14 μήνες και πολλά εκατομμύρια ευρώ αργότερα ξανατέθηκε σε λειτουργία. Να δούμε, θα μάθουμε τι έχει μέσα κείνο το περίφημο κουτί παπουτσιών;


Νεότερα 2: Στις 29 Μαρτίου 2016 ξανάκλειασαν τον ΜΑΣ επειδή μια νυφίτσα μπήκε μεσα στα ηλεκτρικά του συστήματα.
-Και πώς βρέθηκε εκεί η νυφίτσα;
-Ελπίζουμε να μήν βγήκε από το παπουτσοκούτι. Αν ήταν εκεί μέσα θα τα έφαγε όλα και οι επιστήμονες δεν θα βρούν καθολου σωματίδια.Προηγούμενες λέξεις:

23/01/2020 IQ, intelligence quotient, IQ test ΔΝ, δινί, Δείκτης Νοημοσύνης, Μέτρηση ΔΝ, ΜΔΝ
22/01/2020 UI, User Interface ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη
21/01/2020 printable version εύκολη εκτύπωση
19/01/2020 title font, display face τιτλοσειρά, γραμματοσειρά τίτλων
18/01/2020 MERS, Middle East Respiratory Syndrome ΑΣΜΑ, Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής
17/01/2020 decode, decoding, decoder αποκωδικεύω, αποκωδίκευση, αποκωδικευτής
17/01/2020 waiver αποποίηση δικαιώματος, παραίτηση από δικαίωμα, άδεια παρέκκλισης
16/01/2020 overlap, overlaping επικαλύπτω, επικάλυψη
15/01/2020 diskless άδισκος
15/01/2020 finish, finished, finishing ολοκλήρωση, ολοκληρώνω, τελείωμα, τέλος
14/01/2020 KLOC, thousands of lines of code ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα
13/01/2020 abstract, abstraction, abstracted αφαιρώ, αφαίρεση, αφαιρεμένο, αφηρημένο, απόκομμα, σύνοψη
12/01/2020 venue χώρος, πλαίσιο, διαδικασία
11/01/2020 silicon πυρίτιο, σιλικόνη
10/01/2020 limit-up, limit-down άνω όριο, κάτω όριο, όρια διακύμανσης
10/01/2020 multicast, multicasting πολυεκπομπή, πολυεκπέμπω, πολυμετάδοση, πολυμεταδίδω, πολλαπλή μετάδοση
09/01/2020 body language σωματική γλώσσα
08/01/2020 bagpipe, bagpipes άσκαυλος, ασκαύλι, γκάιντα
08/01/2020 block κομμάτι, απόσπασμα, εμποδίζω, εμπόδιο,
07/01/2020 SP, stack page Στοίβα Οδηγητή
05/01/2020 twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή
04/01/2020 USB, Universal Serial Bus ΚΣΔ, κασιδι, Καθολικός Σειριακός Δίαυλος
03/01/2020 Chat, IRC, ICQ, Lounge, ΠΔΣ, Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συζητήσεων
02/01/2020 standby, on call σαναμονή, σεπιφυλακή. εφεδρικός, αναπληρωματικός
01/01/2020 nest, nesting, nested εμφωλεύω, εμφώλευση, εμφωλευμένο, εμφώλευμα, εγκλείω, εγκλεισμός, έγκλειστο
31/12/2019 semantic web σημασιολογικός ιστός
30/12/2019 deal συναλλαγή, καλή αγορά, αγορά, συμφωνία
29/12/2019 NII, net interest income ΚΕΤ, καθαρό εισόδημα τόκων
28/12/2019 software piracy λογισμική πειρατεία
28/12/2019 intercom, intercommunication ενδοεπικοινωνία
27/12/2019 infect, infected, infection μολύνω, μολυσμένο, μόλυνση
26/12/2019 resource, system resources πόρος, πόροι συστήματος
24/12/2019 virus scan ιοσάρωση
23/12/2019 palaeoclimatology, palaeoclimatologist παλαιοκλιματολογία, παλαιοκλιματολόγος
22/12/2019 pre-read paper προαναγνώσιμα
21/12/2019 upgrade, upagtaded, upgrading, upgradable αναβαθμίζω, αναβαθμισμένος, αναβάθμιση, αναβαθμίσιμος
20/12/2019 insurance, insurer, underwriter ασφάλιση, ασφαλιστής αντασφαλιστής
18/12/2019 classified διαβαθμισμένο, απόρρητο
17/12/2019 fan, fanatic, fantasy οπαδός, λάτρης, ενθουσιαστής, θαυμαστής
15/12/2019 hot potato routing, deflection routing αναδρομολόγηση, ανακλαστική δρομολόγηση

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS