Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

hash, hashing

κωδικóσημo, κωδηκοσήμανσηΠροηγούμενες λέξεις:

14/06/2021 UXGA, Ultra Extended Graphics Array ΑΕΣ, Άκρως Επεκταμένης γραφικής Συστοιχίας
13/06/2021 skinput δερμαπτική, δερμαφή, δερμοεισαγωγή
12/06/2021 MRI, magnetic resonance imaging ΜΤ, μιταυ, μαγνητική τομογραφία, μαγνητικός τομογράφος
11/06/2021 S/N, SNR, signal to noise ratio ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου
09/06/2021 load, loading, loadable, loader reload φορτώνω, φόρτωση, φορτώσιμος, φορτωτής, επαναφόρτώνω, επαναφόρτωση
08/06/2021 hash, number sign, # δίεση, κάγκελλο, αριθμόσημο, #
07/06/2021 ISDN, Integrated Services Digital Network ΔΕΨΥ, Δίκτυο Ενοποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών
06/06/2021 RAM, Random Access Memory, main memory ΜΤΠ, μιταυπί, Μνήμη Τυχαίας Πρόσβασης, κύρια μνήμη
04/06/2021 HTTP, Hypertext Transfer Protocol ΠΜΥΚ, πιμικ, Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένων
03/06/2021 seamless άραφος, άνευ ραφής, ασυγκόλλητος
02/06/2021 ring network δακτυλιοειδές δίκτυο, κυκλικό δίκτυο
30/05/2021 configure, configured, configuration συνορίζω, συνορισμένος, συνορισμός
29/05/2021 optoelectronics οπτηλεκτρονική
28/05/2021 artist's impression καλλιτεχνική απεικόνιση
27/05/2021 widescreen στενόμακρη οθόνη, ευρεία οθόνη
26/05/2021 MR, mixed reality ΜΠ, μιχτή πραγματικότητα
25/05/2021 domain τομέας, περιοχή
24/05/2021 antivirus, antivirus program αντιιός, αντι-ιικό πρόγραμμα, ιοκτόνος
24/05/2021 logic gate λογική πύλη
23/05/2021 audiocast ηχοεκπομπή, ηχοεκπέμπω, ηχοροή
22/05/2021 PVR, Personal Video Recorder, TiVo ΕΜΘ, Εγγραφέας Μεταχρονισμένης Θέασης,
21/05/2021 dot pitch, screen pitch, phosphor pitch βήμα, βήμα οθόνης
20/05/2021 cloaking, stealth ιστόκρυψη, ιστοσυγκάλυψη, συγκάλυψη δηλ-τα
19/05/2021 superposition υπέρθεση
18/05/2021 scramble, scrambled κωδικοποιώ, περιπλέκω, περιπλεγμένος
17/05/2021 chair, chaise καρέκλα
16/05/2021 Trade Mark, Trademark, ™ μαμπορικό Σήμα, ™ Σήμα Κατατεηθέν
15/05/2021 bit manipulation, bit flip δυφιακός χειρισμός
14/05/2021 SSID, service set identifier ονομασία δικτύου, ταυτοποίηση δικτύου
13/05/2021 IoT, Internet of Things ΔιΕπ, Διαδικτυακή Επισύνδεση, επισύνδεσει, Διαδικτυακές Επισυνδέσεις, επισυνδέσεις
12/05/2021 process color επεξεργασμένο χρώμα, παράγωγο χρώμα
11/05/2021 copy holder, copyhοlder αναλόγιο, δίσκος αντιγράφων
10/05/2021 VPN, virtual private network ΕΙΔΙ, ιδι, Εικονικό Ιδιωτικό ΔΙκτυο
09/05/2021 edutainment εκπαιδοψυχαγωγία, εκπαιδευτική ψυχαγωγία
08/05/2021 ingress, egress εισροή, εκροή
07/05/2021 source πηγή, προέλευση
06/05/2021 adermatoglyphia αδερματογλυφία
05/05/2021 document source, page source, source πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ
04/05/2021 delete διαγράφω, διαγραφή, σβήνω, σβήσιμο
03/05/2021 solar fade, sun fade, sun outage, solar outage ηλιομαγνητικές παρεμβολές, ηλιακές παρεμβολές