Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

roller skates

τροχοπέδιλα

Είναι τροχοπέδιλα, όχι πατίνια κθότι έχουμε πολλά πατίνια.Προηγούμενες λέξεις:

25/06/2019 Mton/y, Million tons per year Εκτον/χ., Εκατομμύρια τόνοι τον χρόνο
24/06/2019 cell, cellular κελί, κυψελίδα, κυψελωτός
23/06/2019 multiverse πολυσύμπαν
22/06/2019 copyright, ©, copyright holder επιδικαιώματα, ©, επιδικαιούχος
21/06/2019 wizard βοηθός, εγκαταστάτης, μάγος
20/06/2019 online community ιστοκοινότητα
19/06/2019 triage διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση
18/06/2019 bpd, barrels per day bαh, βάι, βαρέλια ανά ημέρα
17/06/2019 mount, mounted, mounting μοντάρω, μονταρισμένο, μοντάρισμα, ενάπτω, έναψη, εναπτόμενο
16/06/2019 differential backup διαφορική εφεδρεία
15/06/2019 email list segmentation κατηγοριοποίηση δηλ-τα, οργάνωση δηλ-τα
14/06/2019 RAS, Row Address Strobe Στρ.Σ., Στρόβος Σειράς
13/06/2019 consortium κοινοπραξία
12/06/2019 IMEI, International Mobile Equipment Identity ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
11/06/2019 VXML, Voice Extensible Markup Language ΓΦΕΣ, γαφιές, Γλώσσα Φωνητικής Επεκτάσιμης Σήμανσης
11/06/2019 reverse psychology ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση
10/06/2019 nanocomputer νανοϋπολογιστής
08/06/2019 Mbps, Megabits per second Μδαδ, μιδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο
07/06/2019 failover διεφεδρεία
06/06/2019 bulletproof, buletproof vest αλεξίσφαιρο, απρόσβλητο
05/06/2019 autoreply αυτόματη απάντηση, αυτομαπάντηση, αυτομαπαντώ
04/06/2019 HAN, Home Area Network οικοδίκτυο, οικιακό δίκτυο
03/06/2019 Asia Pasific Ασιατικός Ειρηνικός
02/06/2019 rule of law κυριαρία του νόμου, κράτος δικαίου
01/06/2019 backup εφεδρεία
31/05/2019 clip, paper clip, paperclip συνάπτω, συναπτήρας
31/05/2019 WML, Wireless Markup Language ΓΑΣ, Γλώσσα Ασύρματης Σήμανσης
30/05/2019 oportunity cost εναλλακτικό κόστος
29/05/2019 PB, petabyte ΠΟ, πεντοκτάδα
28/05/2019 radiocarbon dating, carbon dating ραδιοχρονολόγηση, ανθρακική ραδιοχρονολόγηση
27/05/2019 dimmed, inactive, ghosted αμυδρό, γκρίζο, ανενεργό, σκιασμένο
26/05/2019 corrupt, corrupted, corruption φθείρω, φθαρμένο, φθορά, διαφθορά
25/05/2019 TSR, terminate and stay resident εκπα, εκτέλεση και παραμονή
24/05/2019 DVD writer Εγγραφέας ΟΣΔ
22/05/2019 phone phreak τηλεφωνοφρικιό
21/05/2019 camera phone εικονόφωνο
21/05/2019 monospace, monospace font σταθερού πλάτους, μονοδιάστατη γρμτσρά
20/05/2019 FSRO, Floating Production, Storage and Offloading ΜΕΠΑΕ, μεπαε, Μονάδα Ενάλιας Παραγωγής Αποθήκευσης Εκφόρτωσης
18/05/2019 SCART connector ζευκτήρας σκάρτ, γαλλικός ζευκτήρας, (φίσα ή πρίζα)
17/05/2019 edu, education εκπ, εκπαιδευτικό

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS