Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

cut and paste

κόψε κόλλα, κόβω κολλώ, κοπή κόλληση

Μια πολύ αποδοτική μέθοδος μετακίνησης κειμένου ή αντικειμένου από ένα σημείο εγγράφου σε άλλο ή και μεταξύ εγγράφων ακόμα και εφαρμογών. Με κοπή το αντικείμενο κρατείται σε προσωρινή μνήμη και μεταφέρεται αλλού ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα. Παλιά οι κρατήσεις αφορούσαν ένα αντικείμενο, οι δυνατότητες όμως έχουν αυξηθεί σε περισσότερα.

Υπάρχει και το άρπα κόλλα (αντιγραφή και κόλληση). Σ΄ αυτή την περίπτωση το δεικνυόμενο το αντιγράφουμε όπου θέλουμε ενώ το αρχικό παραμένει εκεί όπου είναι. Στην κοπή και κόλληση απαλείφεται από εκεί που είναι και μεταφέρεται όπου δειχτεί.Προηγούμενες λέξεις:

15/07/2020 color matching, colour matching χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω
14/07/2020 reply, noreply απαντείστε, μηναπαντείσετε
13/07/2020 caliber, calibrate, calibration, calibrator βαθμονομώ, βαθμονόμηση, βαθμονόμος
12/07/2020 mode στάση, τρόπος, θέση
11/07/2020 sponsor, sponsorship χορηγώ, χορηγός, χορηγία
10/07/2020 microchip μικροπλακίδιο, μικροκύκλωμα
09/07/2020 Graecopithecus γραικοπίθηκος, ελληνοπίθηκος
08/07/2020 AS, Autonomous System ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο
07/07/2020 common sense κοινός νούς, κοινή λογική
06/07/2020 natural language φυσική γλώσσα
05/07/2020 DVD player Οπτικόφωνο, ΟΦ
04/07/2020 data center κέντρο δεδομένων, κντρ δδμνων
03/07/2020 TΒ, terabyte ΤΟ, τεροκτάδα, τερ8δα
02/07/2020 enable, enabled, disable, disabled ενεργοποιώ, ενεργός, απενεργοποιώ, ανενεργός, αδρανής, αδρανοποιημένος
01/07/2020 logo λογότυπο, έμβλημα
30/06/2020 cumulate, cumulation, cumulator, cumulative αθροίζω, άθροισμα, αθροιστής, αθροιστικός
29/06/2020 snailmail αργοδρομείο
28/06/2020 pie graph κυκλογράφημα
27/06/2020 chat room, chatroom, forum, conference, web forum, newsgroup ιστοδωμάτιο, φόρουμ, ιστοομάδα, ιστόμιλος, διαδικτυακή συζήτηση,
26/06/2020 quantum dot κβαντόκοκκος, κβαντικός κόκκος
25/06/2020 LED, light-emitting diode ΦΤΔ, φιταυδί, φωτοδίοδος, φωτοδιοδικός
24/06/2020 nanocomputer νανοϋπολογιστής
23/06/2020 benign, malignant καλοήθης, κακοήθης
22/06/2020 marmalade μελίμηλον
20/06/2020 style sheet τυπολόγιο
18/06/2020 HMD, VRH, head mounted display, virtual reality headset Εικονική Διόπτρα, ηλ-διόπτρα
17/06/2020 ultra, hyper άκρος, άκρως, υπερ
16/06/2020 biometrics βιομετρία, βιομετρικά στοιχεία, βιοδείκτες
14/06/2020 pan, panning στροφή
13/06/2020 log-off, logoff, log out αποσυνδέομαι, αποσύνδεση, έξοδος, σβήνω, κλείνω
12/06/2020 nethead ιστοκέφαλος
11/06/2020 hits, page hits επισκέψεις, ιστοεπισκέψεις
09/06/2020 EMI, electromagnetic interferance ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
08/06/2020 controller, card, board, adapter ελεγκτήρας, κάρτα ελέγχου, προσαρμογέας
05/06/2020 virtual server εικονικός κομιστής
04/06/2020 consortium κοινοπραξία
03/06/2020 nanolithography νανολιθογραφία
02/06/2020 currency sign, ¤ νομισματόσημο, ¤
01/06/2020 JFS, Journalled File System ΗΣΚα, Ημερολογιακό Σύστημα Καταχώρησης
31/05/2020 random τυχαίο, συμπτωτικό

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS