Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

bad loser, sore loser

χολωμένος, κακοδέκτηςΠροηγούμενες λέξεις:

19/08/2019 nuke, kill ξεκάνω, σκοτώνω
18/08/2019 transfer, transport διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάθεση, μεταφορά
17/08/2019 AS, Autonomous System ΑΣΥΣ, Αυτόνομο Σύστημα, Αυτόνομο Δíκτυο
17/08/2019 DMI, Desktop Management Interface ΔΕΔ, διεδ, Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης
16/08/2019 plafond, ceiling οροφή, ανώτατη τιμή
15/08/2019 monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος
14/08/2019 key bar στοιχειοφόρος ράβδος, σφύρα
13/08/2019 select, selected, selection επιλέγω, επιλεγμένο, επiλογή
12/08/2019 EFSF, European Financial Stability Facility ΕΤΝΣ, εταυνισί, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Σταθερότητας
11/08/2019 telnet τηλεδίκτυο
10/08/2019 ANI, automatic number identification ανκλη, αναγνώριση κλήσης
08/08/2019 batch δέσμη, δεσμικά, σύνολο, συνολικά
07/08/2019 twist, supertwist συστροφή, υπερσυστροφή
07/08/2019 reversed charges αντιχρέωση, πληρωμή από δέκτη
06/08/2019 SCSI, Small Computer System Interface ΔΜΣΥ, Διεπαφή Μικρού Συστήματος Υπολογιστή
04/08/2019 sleep mode, sleep σε νάρκη, στάση νάρκης, ναρκώνω, νάρκη,
03/08/2019 WEP, Wired Equivalent Privacy ΑΜΑ, Ασύρματη Μετάδοση Ασφαλείας
02/08/2019 peer to peer architecture, peer to peer network, P2P ομότιμη αρχιτεκτονική, ομότιμο δίκτυο
01/08/2019 downlink καθοδική ζεύξη
31/07/2019 TDMA, Time Division Multiple Access ΠΧΔΠ, πχιδεπί, Πολλαπλή ΧρονοΔιαιρετική Πρόσβαση
30/07/2019 color matching, colour matching χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω
28/07/2019 RA, retrograde amnesia ανάδρομη αμνησία
27/07/2019 giant void γιγάντιο κενό, διαστημικό υπερκενό
26/07/2019 cider μηλίτης, μηλίτης οίνος, μηλόκρασο
25/07/2019 burj πύργος
24/07/2019 number crunching, number cruncher αριθμοβόρα επεξεργασία, αριθμοβόρος επεξεργαστής
22/07/2019 CFM, cubic feet per minute ΚΠΑΛ, κιπάλ, κυβικά πόδια ανά λεπτό
21/07/2019 UI, User Interface ΔΧ. διχί, Διεπαφή Χρήστη
20/07/2019 zeptosecond, zs ευδοδεύτερο, ευδ
19/07/2019 food pathogens τροφικά παθογόνα
17/07/2019 computer enhancement, computer enhanced ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος
17/07/2019 οπτικός κωδικός, δακτυλικός κωδικός, οπτικοδακτυλικός κωδικός, βιομετρικός κωδικός
16/07/2019 FX, foreign exchange ΞΣ, ξεσί, ξένο συνάλλαγμα
14/07/2019 IRQ, Interrupt ReQuest ΑΙΔΙ, Αίτηση Διακοπής
13/07/2019 resistor αντιστάτης
12/07/2019 stateful inspection, dynamic packet filtering ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα
11/07/2019 res ipsa loquitur τα γεγονότα βοούν
10/07/2019 bus architecture αρχιτεκτονική διαύλου
09/07/2019 interface διεπαφή
08/07/2019 PTSD, post-traumatic stress disorder ΜΤΑΔ, μιτάδ, μετατραυματική αγχωτική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS