Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

visagist, visagiste, visage

οψηπλάστης, οψηπλασία, όψη

Φωτογραφίες, κρέμες, τραβήγματα, χειρουργήματα, ντήσιμο για να δοθεί η αιτούμενη εικόνα. Πολιτικός, επιχειρηματίας, άνετος χαλαρός ωραίος και βάλε.


-Μα φτιάχνετε λέξεις;
-Κάποτε. αν επισημάνουμε την ανάγκη. Εδώ τον νεοΛΟΓΙΣΜΟ τον είχαν, όπως φαίνεται, οι γάλλοι, σκέψη, πράξη, επάγγελμα. Απλώς εισηγούμαστε μια καλή δανειομετάφραση. Και είμαστε πολύ μελετημένοι πάνω στο θέμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ανθρωποώρες αφιερώνουμε σε κάθε μας εισήγηση. ΟΨΗΠΛΑΣΤΗΣ, οψηπλαστική, οψηπλάθω. PARAKATW.Προηγούμενες λέξεις:

16/10/2019 diskette, floppy disk δισκέτα
15/10/2019 tele τηλε
14/10/2019 PRAM, parameter RAM παραμετρική μνήμη, παραμετρική ΜΤΠ
13/10/2019 earphones ωτόφωνα, ακουστικά
12/10/2019 de facto standard ΕκτΠ, εκταπί, εκ των πραγμάτων πρότυπο, δεδομένο πρότυπο
11/10/2019 amorphous απορροφητικός, άμορφος
10/10/2019 WYSIWYG, what you see is what you get ΟΒΠ, οβιπι, ότι βλέπεις παίρνεις
08/10/2019 startup εκκίνηση, εκκινηματικός
07/10/2019 pending εκκρεμή
06/10/2019 e-mail, email, electronic mail ηλ-τα, ηλ-ταχυδρομείο
05/10/2019 cell address θέση κυψελίδας, διεύθυνση κελιού
05/10/2019 telemarketing τηλεμπορία, τηλεμπόριο
04/10/2019 SAN, Storage Area Network ΠΑΠ, Περιφερειακή Φύλαξη, Αποθηκευτικό Δίκτυο Περιοχής
03/10/2019 suply and demand, demand and supply προσφορά και ζήτηση, ζήτηση και προσφορά
02/10/2019 RMON, Remote Monitoring τηλέλεγχος, τηλδι, τηλέλεγχος δικτύου
01/10/2019 bounce επιστροφή
30/09/2019 timed–release, time-release χρονελεγχόμενος, χρονοαφετήρας, χρονοάφεση
28/09/2019 gap διάκενο
27/09/2019 short list, shortlist, short listed προεπιλέγω, προεπιλογή, προεπιλεγμένος, μικρός κατάλογος,
26/09/2019 detect, detection, detector, detective ανιχνεύω, ανίχνευση, ανιχνευτής, εντοπίζω, εντοπιστής
25/09/2019 NFS, Network File System ΔΣΦ, Δικτυακό Σύστημα Φακέλων
24/09/2019 bit, binary digit δυφίο, ΔΥαδικό ψηΦΙΟ, δυφιακός
23/09/2019 utility βοήθημα, δυνατότητα
22/09/2019 plug φίσα, βύσμα, ρευματολήπτης
19/09/2019 cloud provider ΠΝΥ, παροχέας νεφικής υπολογιστικής
18/09/2019 repeater επαναλήπτης, αναμεταδότης
16/09/2019 finance, financial χρηματοδοτώ, χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικός, νομισματικός
15/09/2019 domino effect φαινόμενο του ντόμινο, αλυσιδωτή αντίδραση
14/09/2019 DB, Data Bank ΤΔ, ταυδί, Τράπεζα Δεδομένων
13/09/2019 undo αναίρεση, αναιρώ
12/09/2019 mold, cast, shoe tree καλούπι, καλαπόδι
11/09/2019 a priori, a posteriori εκ προηγουμένου, εξ επομένου, προηγουμένως, επομένως
10/09/2019 sustainable αειφόρος, διατηρήσιμος, βιώσιμος
09/09/2019 ERD, Entity Relationship Diagram, ER model) ΔΣΟ, δισιό, Σχεσιόγραμμα Οντοτήτων
08/09/2019 cognato, cognate αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο
07/09/2019 nm, nanometer νμ, νανόμετρο
06/09/2019 ember καρβουνιά, κάρβουνιάζω
05/09/2019 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας
04/09/2019 effects, special effects τυποσιάσματα, ειδικά εφέ
03/09/2019 charger, charge, charging, discharge, discharged φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS