Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

HDI, Human Development Index

ΔΑνΑ, Δείκτης ΑΝθρώπινης Ανάπτυξης

Γιατί ΔΑνΑ και όχι ΔΑΑ. Διότι το ΔΑΑ δεν μπορεί να εκστομιστεί. Στόχος στην προφορά ακρωνυμίων πρέπει να είναι η συντομία με αποφυγή της πλήρους ανάπτυξης των γραμμάτων.Προηγούμενες λέξεις:

10/12/2019 Chat, IRC, ICQ, Lounge, ΠΔΣ, Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συζητήσεων
10/12/2019 cloud-headed, dreamer, daydreamer, πετά στα σύννεφα, αιθεροβάμονας, ονειροπόλος
08/12/2019 FPM, FPM DRAM, Fast Page Mode, Fast Mode Memory ΣΤΠΜ, σιταυπιμι, Στάση Ταχείας Πρόσβασης Μνήμης
07/12/2019 triage διαλογή ασθενών, προτεραιοποίηση
06/12/2019 image map χάρτης παραπομπών, παραπέμπτες
05/12/2019 water cannon salute, water salute με νεροαψίδα, υποδοχή νεροαψίδας, χαιρετισμός νεραψίδας
04/12/2019 nm, nanometer νμ, νανόμετρο
03/12/2019 paperless άνευ εντύπων, χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικό, μηχανογραφημένο
02/12/2019 ASP, WASP, Application Service Provider, Wireless Application Service Provider ΠΥΕ, ΠΥΑΕ, Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογών, Παροχέας Υπηρεσιών Ασύρματων Εφαρμογών
01/12/2019 system, systematic σύστημα, συστηματικός
30/11/2019 bay φατνίο, κούφωμα, κόλπος
29/11/2019 address, direct address, absolute address, indirect address, addressing διεύθυνση, απόλυτη διεύθυνση, σχετική διεύθυνση, διευθυνσιοδότηση
28/11/2019 instant release, quick release, slow release άμεση άφεση, ταχεία άφεση, αργή άφεση
27/11/2019 sideload, sideloading πλευροφόρτωση, πλευροφωορτώνω, πλευρική φόρτωση
26/11/2019 write enable βατός, εγγράψιμος
25/11/2019 ex ante, exante, ex post, expost εκπροτέρων, εξυστέρων
24/11/2019 BLOB, binary large object ΜΕΔΑ, ΜΕγάλο Δυφιακό Αντικείμενο
23/11/2019 PDA, Personal Digital Assistant Ψ/Β, Ψηφιακός Βοηθός, Οργανωτής
22/11/2019 multiverse πολυσύμπαν
21/11/2019 localization, localization software εντοπισμός, τοπικοποίηση, υλισμικό τοπικοποίησης
20/11/2019 flash memory, flash card, flash drive, USB memory μνήμη ΚΣΔ, φορητή μνήμη, κάρτα μνήμης, απαλείψιμη μνήμη
19/11/2019 data analysis, data analyst ανάλυση δεδομένων, αναλυτής δεδομένων
18/11/2019 user χρήστης
17/11/2019 taxi ταξί
16/11/2019 astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
15/11/2019 acronym ακρωνύμιο, αρκτικόλεξο
13/11/2019 cyber war, cyper warfare κυβερνοπόλεμος, κυβερνοπολεμική
12/11/2019 animation, animate, animator, computer animation κινησιογράφημα, κινησιογράφηση, κινησιογράφω, κινησιογράφος, ηλ-κινησιογραφηση, ηλ-κινησιογράφημα, κινούμενα σχέδια
11/11/2019 GOTO, goto ΠΓΝΕ, πγνε, πήγαινε
10/11/2019 TWIP, TWentIeth of a Point εικμή, εικοστό της στιγμής
09/11/2019 taskbar εργολωρίδα, εργασιολωρίδα
08/11/2019 warhead, nuclear head εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή
07/11/2019 home page Αρχική Σελίδα
06/11/2019 fuse box κουτί ασφαλειών
05/11/2019 bounce επιστροφή
04/11/2019 CPM, critical path, critical path method ΜΚΔ, κρίσιμη διαδρομή, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής,
03/11/2019 short-living, short-lived βραχύβιος, βραχυβίωση, βραχυβιώνω
02/11/2019 systemic συστημικός
01/11/2019 interface διεπαφή
31/10/2019 silo σιρός, σιλό

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS