Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

22/04/2018 articulated vehicle αρθρωτό όχημα
21/04/2018 kakistocracy κακιστοκρατία
21/04/2018 end user, end user certificate τελικός χρήστης, πιστοποιητικό τελικού χρήστη
16/04/2018 guard band, guardband διαχωριστική ζώνη
14/04/2018 forensic, forensic medicine, forensic scientist πραγματογνώμονας, ιατρογνώμονας, εμπειρογνώμονας
03/03/2018 dilemma, trilemma δίλημμα, τρίλημμα
16/02/2018 philematology φιληματολογία
10/01/2018 SERP, search engine results page ΣΑΜΑ, αποτελέσματα αναζήτησης
25/01/2018 confirmation bias προκαταληπτική επιβεβαίωση
24/12/2017 glaciology, glaciologist παγετωνολογία, παγετωνολόγος
24/12/2017 net neutrality, network neutrality ουδερερότητα δικτύου
11/12/2017 AM, 3D printing, additive manufacturing ΠΚ, 3Δ εκτύπωση, προσθετική κατασκευή
02/12/2017 nothing τίποτε
09/12/2017 avionics αεροηλεκτρονική
05/03/2018 ενδοδεσμός, εξοδεσμός internal, external link
24/11/2017 PSA, prostate-specific antigen ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο
11/11/2017 Dublin Core μετασαφηνισμοί, σαφηνισμοί μεταδεδομένων
10/11/2017 econometrics οικονομετρία
10/11/2017 high-level language γλώσσα ψηλού επιπέδου
04/11/2017 OBD, on-board diagnostics ΕΟΔ, επί οχήματος διαγνωστικό, ενσωμτμένο διαγνστκο
07/02/2018 PUK, PUC, personal unlocking key personal unlocking code ΠΚΑπ, προσωπικός κωδικός απεμπλοκής
01/11/2017 m-learning, mobile learning κ-μάθηση
29/10/2017 computer-aged, computer aging ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση
05/11/2017 doxing στοιχειοσυλλογή
28/10/2017 mold, cast, shoe tree καλούπι, καλαπόδι
28/10/2017 MR, mixed reality ΜΠ, μιχτή πραγματικότητα
28/10/2017 artifact τεχνούργημα
24/10/2017 pause παύση
22/10/2017 vertical integration, horizontal integration κάθετη ολοκλήρωση, οριζόντια ολοκλήρωση
07/10/2017 exploding tarket εκρηκτικός στόχος
03/10/2017 backpack, rucksack, sackpack, bookbag σακίδιο, σχολικό σακίδιο, σχολική τσάντα
10/10/2017 gravity assist, gravitational slingshot, gravity boost βαριτική σφενδόνιση , βαριτική ώθηση
21/11/2017 temper, tempered θερμοσκλήρυνση, θερμοσκληρίνω, θςερυμοσκληρυσμένο, θερμοενισχύω, θερμοενίσχυση, θερμοενισχυμένο
21/09/2017 infographic πληροφοριογράφημα
17/11/2017 windfall ανεμόπεφτο, ανεμόφερτο
27/10/2017 IED, improvised explosive device ΑΣΒ, αυτοσχέδια βόμβα
30/09/2017 4IR, Industry 4.0, fourth industrial revolution 4BE, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
10/09/2017 warhead, nuclear head εκρηκτική κεφαλή, εκρηκτικός κώνος, πυρηνική κεφαλή
31/10/2017 inform, information, misinform, misinformation πληροφορώ, πληροφορία, πληροφόρηση, παραπληροφορώ, παραπληροφορία, παραπληροφόρηση
12/09/2017 reverse psychology ανάστροφη ψυχολογία, ανάστροφη ψυχολόγηση

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS